Docenić tłumacza


Piękna uroczystość, przyznanie nagród tłumaczkom, dyskusje o roli reportażu. Tak obchodzono 87. rocznicę urodzin Ryszarda Kapuścińskiego.

4 marca w warszawskim teatrze Ateneum miała miejsce uroczystość poświęcona twórczości wybitnego polskiego reportażysty. Była ona związana z 10. edycją Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Tego samego dnia, podczas konferencji prasowej, zostało ogłoszonych dziesięć nominowanych do niej książek reporterskich.


Głównym wydarzeniem wieczoru było wręczenie Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego za całokształt twórczości. Tegorocznymi laureatkami zostały Agata Orzeszek oraz Véronique Patte. Niestety pierwsza z pań nie mogła pojawić się na uroczystości. List, który napisała, w jej imieniu przeczytała Aleksandra Wiktorowska. Agata Orzeszek to wybitna polska tłumaczka – na język hiszpański przełożyła 13 książek Kapuścińskiego. Od wielu lat mieszka w Hiszpanii i promuje tam naszą kulturę. Tłumaczeniu dzieł „Cesarza Reportażu” poświeciła niemalże 30 lat swojej pracy. – Nie mam wątpliwości, że dla Agaty Orzeszek, twórczość Kapuścińskiego jest domem, który towarzyszy jej codziennie – powiedział o polskiej tłumaczce Abel Mussino Soriano, tłumacz poezji Kapuścińskiego, który sam zgłosił Orzeszek do Nagrody Translatorskiej. Druga laureatka, Véronique Patte, na język francuski przełożyła 11 książek Kapuścińskiego. Jako jedyna w swoim kraju teksty te przetłumaczyła z oryginału. – Kapuściński dzięki Véronique Patte stał się jednym z najbardziej czytanych i znanych polskich autorów we Francji – powiedział Marek Bieńczyk podczas laudacji wygłoszonej w trakcie ceremonii.

Aleksandra Wiktorowska tłumaczka języka hiszpańskiego, odebrała nagrodę w imieniu Agaty Orzeszek i przeczytała podziękowanie od laureatki (fot. Karol Płatek)

Nagroda Translatorska przyznawana jest corocznie w dwóch kategoriach przez specjalnie wybraną kapitułę. W tym roku obie laureatki zostały wyróżnione w pierwszej kategorii, czyli za całokształt twórczości translatorskiej. Drugiej kategorii, za przekład na nowy język, z powodu braku kandydatur zdecydowano się tym razem nie przyznawać.

Prowadzącym wydarzenie był Mariusz Szczygieł, reporter i felietonista, którego książka „Nie ma” znalazła się wśród nominowanych pozycji do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Dziennikarz prowadził rozmowy z gośćmi na temat roli reportażu, trudów pracy translatora, czy przyczynach fenomenu Kapuścińskiego. Na to ostatnie odpowiedziała m.in. Amelia Calio, która zgłosiła kandydaturę Orzeszek, a także jest autorką doktoratu o „Cesarzu Polskiego Reportażu”: U Kapuścińskiego lubię szczegółową obserwację i metafory. Szczegóły Kapuścińskiego są o wiele wiele większe. Nic nie jest zamieszczone przypadkowo. Imponuje mi to, że Kapuściński był człowiekiem renesansu.

Krystyna Czubówna przeczytała fragment książki – ,,Podróże z Ryszardem
Kapuścińskim” (fot. Karol Płatek)

Podczas uroczystości Krystyna Czubówna odczytała fragmenty,,Podróży z Ryszardem Kapuścińskim. Na scenie pojawili się między innymi ambasador Hiszpanii Francisco Javier, dyrektor teatru Paweł Dangel, czy małżonka Kapuścińskiego – Alicja Kapuścińska, która tego dnia także obchodziła urodziny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany.