/

Laudacja dla Pawła Kapusty z okazji przyznania mu nagrody jury studenckiego Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki


Studenckie jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki za rok 2018, w skład którego weszli słuchacze Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW  oraz redaktorzy magazynu  „Nowy Folder” afiliowanego przy Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego, postanowiło przyznać nagrodę Pawłowi Kapuście za zbiór reportaży pt. „Agonia. Lekarze i pacjenci w stanie krytycznym” (wyd. Wielka Litera).


Paweł Kapusta ma 29 lat. Na co dzień zajmuje się tematyką sportową w portalu internetowym Wirtualna Polska. Najczęściej pisze o piłce nożnej, ale jako reporter zajmuje się tematyką społeczną. Otrzymał nagrodę im. Teresy Torańskiej za tekst o ratownikach medycznych „Trudno kogoś ratować, gdy życie rozlewa się po podłodze”, który wszedł do zbioru „Agonia”. Za swoje reportaże był też dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press oraz do prestiżowej European Press Prize.


Dla członków naszego jury wyznacznikiem dobrego reportażu jest m.in. jego użyteczność. Różnie można ją definiować, ale z pewnością odkrywanie patologii, jakie toczą społeczeństwo, wydobywanie ich na światło dzienne i dążenie do debaty publicznej, która może zaowocować oczekiwanymi zmianami, wiąże się z misją reporterów. Spośród książek nominowanych w tym roku do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, „Agonia” Pawła Kapusty zdecydowanie spełnia kryteria misyjności i społecznej użyteczności reportażu.


Paweł Kapusta podjął w swojej książce temat niezwykle trudny, od lat aktualny i dotykający niemal wszystkich Polaków – to niedofinansowanie i paradoksy funkcjonowania służby zdrowia. „Agonia” zapewne nie doprowadzi do rozwiązania nękających ją problemów, jednak Paweł Kapusta dołożył kolejną cegiełkę do rozprawiania się z absurdami, jakie pracownikom służby zdrowia – a także pacjentom – serwują rozmaite procedury i przepisy sygnowane przez kolejne rządy.


W swoich reportażach Paweł Kapusta oddał głos lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, pacjentom i opiekunom ludzi chorych. Dzięki różnorodności prezentowanych sytuacji i punktów widzenia, stworzył wielopłaszczyznowy obraz funkcjonowania  placówek służby zdrowia oraz problemów , z którymi na co dzień muszą mierzyć się pacjenci i ludzie powołani do pomagania im.  Niektórzy z nich codziennie ratują ludzkie życie , a w zamian dostają pensję niższą od pracowników kawiarni czy fast-foodów. Bywa, że zamiast wdzięczności za niesienie pomocy spotykają agresję ze strony ludzi, których ratują oraz  ich rodzin; dostaje się im także od władz utrzymujących patologiczny system.


Bohaterowie „Agonii” opowiadają historie, które otwierają oczy i zarazem kruszą serca. Kapusta opisuje je prostym, ale obrazowym językiem. To właśnie w prostocie tkwi niesamowita siła jego książki. Z szacunkiem odnosi się do bohaterów, dbając o ich anonimowość, a także do czytelników – wyjaśniając wszystkie skomplikowane terminy medyczne, które mogą okazać się niezrozumiałe. Każdy tekst zawarty w zbiorze „Agonia” pozostaje wiarygodny: jesteśmy przekonani, że tak właśnie jest, jak pisze autor. Studenckie jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, przyznając nagrodę Pawłowi Kapuście, chce podziękować mu za podążanie drogą, której wyznacznikiem jest misja polegająca na służeniu społeczeństwu poprzez opisywanie prawdziwego życia.
Nagrodę przyznało jury w składzie:

Jakub Banan Banasik – przewodniczący jury

Magdalena Bojanowska

Lena Gontarek

Karolina Chojnacka

Wiktoria Nylec

Agnieszka Litwinowicz

Od lewej: Wiktoria Nylec, Lena Gontarek, Jakub Banan Banasik, Agnieszka Litwinowicz, Magdalena Bojanowska

Twój adres email nie zostanie opublikowany.