Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności


21 marca 2019 r. w siedzibie ZASP-u odbyła się promocja książki „Jestem obywatelem Unii Europejskiej”. Wydarzenie opierało się na odczycie książki wydanej przez Wydawnictwo Scholar, z pomocą Centrum im. Bronisława Geremka i ufundowanej przez Olgierda Łukaszewicza Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”. Wzięli w nim udział: Olgierd Łukaszewicz, Maja Komorowska, Dorota Stalińska, Stanisław Biczysko, Grażyna Marzec oraz Janusz Leśniewski.


Spotkanie rozpoczęło się od pokazu wideorelacji z przedstawienia  „Powitanie Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie”, zorganizowanej przez fundację „My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”, przed Hotelem Europejskim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Część poświęconą książce otworzyły przemówienia redaktora książki „Jestem Obywatelem Unii Europejskiej” – prof. Romana Kuźniara, który mówił przede wszystkim o konieczności działania na rzecz silnej integracji Polski z UE i opieraniu się trendom eurosceptycznym, szczególnie w roku wyborczym oraz Witolda Moszyńskiego – prezesa Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, który po krótce przedstawił dotychczasowe działania stowarzyszenia, w tym uruchomienie strony internetowej dziekujeciunio.pl, na której Polacy mogą podzielić się tym, za co są wdzięczni UE, czy ogólnokrajowy cykl spotkań z Olgierdem Łukaszewiczem, mający promować wartości europejskie.


W trakcie właściwej części promocyjnej, Olgierd Łukaszewicz, Maja Komorowska, Dorota Stalińska, Stanisław Biczysko, Grażyna Marzec oraz Janusz Leśniewski odczytywali fragmenty książki, napisanej przez polskich profesorów i doktorów specjalizujących się w prawie i stosunkach międzynarodowych: prof. Romana Kuźniara, prof. Jana Jakuba Michałka, prof. Jerzego Wilkina, prof. Romana Wieruszewskiego, dra hab. ks. Alfreda Marka Wierzbickiego, dra hab. Mirosława Wyrzykowskiego, dr Elżbietę Skotnicką-Illasiewicz i dra Łukasza Gołotę. Fragmenty książki były przerywane występami wokalnymi, a największe wrażenie na widowni zrobił odczyt fragmentu rozdziału autorstwa dra hab. Mirosława Wyrzykowskiego, dotyczący różnic pomiędzy demokracją większościową a liberalną, który przedstawili, z podziałem na role, Dorota Stalińska, Olgierd Łukaszewicz, Grażyna Marzec i Stanisław Biczysko.


W trakcie spotkania odbyła się również promocja książki „Azymut wspólna Europa. Jastrzębowski”, autorstwa Alicji Wejner, dotycząca wizji integracji europejskiej stworzonej przez tytułowego bohatera. Na koniec spotkania miała miejsce promocja koszulek „Obywatel UE”, które można zakupić na stronie Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej”.

Twój adres email nie zostanie opublikowany.