Podziękowania dla braci Sekielskich za „Tylko nie mów nikomu”


W czasach popularności infotainmentu i spadającego poziomu rzetelności wśród dziennikarzy, jako młodzi adepci sztuki dziennikarskiej, chcielibyśmy podziękować braciom Sekielskim za film „Tylko nie mów nikomu”. Tym reportażem, jak i, mamy nadzieję, nadchodzącym filmem o SKOK-ach, autorzy pokazują ideał dziennikarstwa, czyli przekaz zawierający misję, służący społeczeństwu i obiektywny, dzięki rzetelnemu zebraniu informacji i materiałów. Dla członków redakcji „Nowego Folderu”, wchodzących dopiero w świat dziennikarstwa, produkcja braci Sekielskich przywraca wiarę w zawód, który wybrali. Pokazuje, że prawdziwe dziennikarstwo, ujawniające patologie trzebiące społeczeństwo i dążące do ujawnienia prawdy – szczególnie tej najbardziej niewygodnej, w dalszym ciągu ma sens i może prowadzić do pobudzenia ogólnokrajowej debaty publicznej. Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić naszych czytelników do pomocy braciom Sekielskim, ponieważ ich filmy są finansowane w całości ze środków zebranych od odbiorców. Wpłat można dokonywać poprzez przelew, PayPal i Patronite:

Kombinat Medialny Sp. z o.o.
nr konta: PL 16 1950 0001 2006 0339 0016 0002
tytuł przelewu: Darowizna na film dokumentalny
Kod SWIFT Idea Bank: IEEAPLPA

Paypal: m.sekielski@gmail.com

Na stronie: patronite.pl/sekielski

Twój adres email nie zostanie opublikowany.